Hírlevél feliratkozás

Vissza a címlapra

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő adatai: G-7 Nonprofit Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Cégjegyzék szám: 01-10-049423 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 26093688-2-41 Ügyfélszolgálati email cím: g7@g7.hu

 1. A G-7 Nonprofit Zrt. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 2. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Érintett tartozik felelősséggel.
 3. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
 4. Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
 5. Az Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 6. Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
 7. Az Érintett személyes adatait akkor is törli a G-7 Nonprofit Zrt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 8. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
 9. Törlés helyett a G-7 Nonprofit Zrt. zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit.
 10. Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
 11. Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat
  g7@g7.hu , valamint a G-7 Nonprofit Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. levelezési cím

I. hírlevél

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím

Adatkezelés célja

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig; meg nem erősített feliratkozásokhoz kapcsolódó adatok 3 nap után automatikusan törlődnek

Adatkezelési nyilvántartási szám

NAIH – 140135/2018

Adatfeldolgozó

Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) tárhelyszolgáltató.

II. Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a Érintetti fiókban bármikor módosíthatók a Érintetti fiók menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során, valamint az Üzemeltetőnél módosíthatóak.

Adattörlés

A hírlevél feliratkozás az elektronikus levél alján található link útján vagy a g7@g7.hu email címen, és a G-7 Nonprofit Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen vonható vissza.

Igényérvényesítési cím

g7@g7.hu email címen, vagy az G-7 Nonprofit Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.

Adatbiztonság

A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188. 3. emelet) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a Central Digitális Média Kft.-t veszi igénybe technikai üzemeltetés és szerverszolgáltatás céljából.

Cookie

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Érintett számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben az Érintett csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.

cookie elnevezése funkciója időtartama tárolt adatok, információk egyéb információk
g7_read_posts Cikkajánlóból leszűri a még nem olvasott cikkeket. 7 nap olvasott cikkek azonosítója Napi egy alkalommal jelenik meg egy ajánlott cikk.
g7_page_pos Rögzíti a végtelen scrollozható cikklista aktális pozícióját, hogy visszanavigáláskor újratölthesse a listát. session aktuális url, utoljára a listában látott poszt dátuma, anchor tagje  
g7_referrer_current A végtelen scrollba való visszanavigáláskor validálja, hogy visszanavigálás történt-e. session az oldalon éppen megnyitott tartalom url-je  

Naplózott adatok

Az G-7 Nonprofit Zrt. statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 30 napot követően törli: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

 1. Az G-7 Nonprofit Zrt. a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Érintettk készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a Érintetti magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.
 2. A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.
 3. A Hotjar oldalhasználat feltérképezése hőtérképpel anonim, stat csak https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations

Tájékoztató érvényes

2018. március 1-től